Načítání...
Plzeňský kraj

Šumava – Černohorský močál

Na celé Šumavě je přibližně 6000 hektarů rašelinišť a téměř dvě třetiny z nich byly v minulosti odvodněny. Nejčastěji proto, aby se zvýšila těžba dřeva v lesích nebo pro získání a údržbu zemědělské půdy. S vysoušením se začalo už v 19.

Plzeňský kraj

Český les

CHKO Český les, která v sobě zahrnuje 25 maloplošných zvláště chráněných území, byla vyhlášena poměrně nedávno, v roce 2005.