Načítání...
Jihočeský kraj

Novohradské hory: Žofínský prales a prales Hojná voda

Procházka česko-rakouským pomezím tak často vede až neproniknutelnou mlazinou, labyrintem popadaných kmenů dávných velikánů, přes kluzké mechové kameny a nástrahami v podmáčených rašelinných smrčinách.