Načítání...
29 Lis Alt spravce

Hospodářsky neefektivní ale přírodě šetrný způsob hospodaření umožnil na mnohých lokalitách přežití vzácných rostlinných a živočišných druhů. Rezervace a lesy v okolí Radějova jsou hnízdištěm celé řady ptáků. Luční biotopy poskytují vhodné podmínky orchidejím a vzácným druhům bezobratlých. Tyto lokality jsou ohroženy někde postupným jinde náhlým opouštěním od tradičního způsobu hospodaření. V rámci Týdne pro les v Radějově budete mít možnost pomoct při záchraně rozmanitosti Bílých Karpat.

29 Lis Alt spravce

Uvidíte obrovské stromy a se štěstím zažijete nádherná setkání s divokými zvířaty. Třeba s tajemným ščúrem. A kamže to pojedeme? Jenom kousek za humna, na Ščúrnici!

29 Lis Alt spravce

Jedno takové se nachází na Severní Moravě u hranic s Polskem. Masiv Kralického Sněžníku představuje unikátní přírodní lokalitu a významné evropské rozvodí, odkud odtékají vody do Černého, Baltského i Severního moře. Po právu je tedy označován za střechu Evropy. Do této střechy nám však „teče“. V tamní exponované krajině dochází často k větrným polomům. Přirozená obnova lesa ze semenáčků jde pomalu, protože mladé stromky okusuje zvěř. Les pak není schopen zadržet dostatečné množství vody, která zde spadne. Obnově vysokohorského lesa je tedy třeba pomoct. Hlavní náplní práce dobrovolníků tohoto Týdne pro divočinu bude natírání semenáčků (zejména jeřábů) proti okusu. Pokud vás láká krajina holin, kamenných moří a skalních srubů připomínajících doby ledové, pobyt na chatě bez elektřiny a signálu, tak právě pro vás je tu týden v drsných, ale romantických podmínkách Králického Sněžníku.

CO BUDEME DĚLAT?

Hlavní náplní naší práce tak bude natírání semenáčků (zejména jeřábů) proti okusu a pomoc přirozené obnově divokého vysokohorského lesa. Každé ráno nás lidé z CHKO Jeseníky vyvezou na hřeben Sněžníku, kde strávíme den relaxační prací s nádherným výhledem. Dolů pak sejdeme sami.
Pracovat se bude podle možností, asi 5 hodin denně, celkově 6-7 dní. Účastníky čeká nejméně jedna celodenní odborná exkurze. Na večery po práci budou připraveny přednášky, hry či výlety po okolní krajině a další zábava.

UBYTOVÁNÍ

Lesní chata Vilemína na břehu řeky Moravy, v horním konci obce Dolní Morava. V chatě není elektřina ani voda, pobyt je tudíž bez sprchy. Možnost umýt se ve studánce. Spaní na postelích ve vlastních spacácích.

STRAVA

  • vegetariánská převážně v bio-kvalitě, kterou budeme vařit společně
29 Lis Alt spravce

Co budeme dělat?

Hlavní náplní práce bude vyřezávání nepůvodní borovice kleč, která zde byla vysazena, ale rozrostla se do neúnosného rozsahu, takže její rozmach budeme umírňovat. Všechny zásahy jsou v souladu s plánem péče o danou lokalitu, který byl schválen Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy, se kterou spolupracujeme.

Likvidací kleče se však nebudou zabývat všichni, jak tomu bylo v předchozích letech. Za klečí budou do terénu vyrážet pod odborným vedením pouze menší skupinky. Zbývající část dobrovolníků se bude věnovat natírání mladých stromečků (semenáčků jeřábů) proti okusu lesní zvěří.

Pracovat se bude podle možností, asi 5 hodin denně, celkově 6-7 dní. Účastníky čeká nejméně jedna celodenní exkurze po CHKO Beskydy. Na večery po práci budou připraveny přednášky, hry či výlety po okolní krajině a další zábava.

Ubytování

  • Lesní chata Hubertka na hoře Smrk, cca 10 km od Ostravice. V chatě není elektřina ani voda, pobyt je tudíž bez sprchy. Možnost umýt se ve studánce. Spaní na zemi ve vlastních spacácích.

Strava

  • Vydatná, bezmasá.
29 Lis Alt spravce

MÍSTO

Jihočeský kraj, NP Šumava, Kvilda, Černohorský močál

UBYTOVÁNÍ

Na Kvildě budete ubytováni v ubytovně NP Šumava, kde je 8 lůžek. Zbytek účastníků bude spát na karimatkách ve vlastních spacácích, které je třeba si vzít se sebou. U každého pokoje je základně vybavená kuchyňka.

STRAVA

• vydatná, bezmasá
• budete se podílet na její přípravě

PRACOVNÍ NÁPLŇ

Na Šumavě se budeme věnovat zahrazování odtokových kanálů v rašeliništi. Budeme zasypávat odvodňovací kanály půdou a přenášet rašeliníky. Pracovat se bude podle našich možností, asi 5-6 hodin denně, celkově 6-7 dní.  Součástí programu je také celodenní odborná exkurze a zážitkový program.

Na tomto Týdnu pro divočinu spolupracujeme se Správou NP Šumava.

29 Lis spravce

Česká divočina

Letošním tématem brněnských oslav Dne Země je Divočina, a tak samozřejmě nebudeme v sobotu 23. dubna na Kraví hoře chybět ani s naším projektem Česká divočina. Připravili jsme pro vás informační stánek, na kterém se dozvíte, kde a za jakých podmínek by u nás mohla vzniknout další místa divoké přírody, hry a drobné soutěže, vyptáme se vám, co si o divočině v Česku myslíte vy a jestli se třeba bojíte vlka. Budete si také moct osahat, vyzkoušet a koupit naše zboží z benefičního obchodu nebo se připojit ke kompostovacímu divokému hapenning. Těšíme se na vás!

Nachystáno je také divadlo pro děti, taneční vystoupení nebo koncerty! V 17 hodin začne velký koncert kapely Květy.

Více informací

Akci pořádá Lipka. Program je připraven od 10 do 18 hodin.

Oficiální web akce: www.lipka.cz/denzeme

Aktuální informace můžete sledovat i na Facebooku: www.facebook.com/events/211873692506511

01 Lis Alt spravce

Kdo jsou Vlčí a Rysí hlídky?

 

Dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek, tzv. hlídkaři, při pravidelném procházení terénu vyhledávají pobytové znaky (stopy, trus, srst aj.) velkých šelem i dalších chráněných druhů. Dokumentují nalezené stopy, odebírají vzorky pro analýzy DNA či potravy a na vytipovaná místa umisťují fotopasti pro dlouhodobé sledování pohybu velkých šelem.

Systematický monitoring území, kde se velké šelmy vyskytují, slouží k získání podkladů pro odhad početnosti šelem či jejich chování a zvyků. Dobrovolníci svou přítomností v horách a hlášením nelegálních masitých návnad (tzv. újedí) také znesnadňují případné pokusy o pytláctví. Více o práci Vlčích a Rysích hlídek.

Získávání poznatků o výskytu, zvyklostech i možném ohrožení vzácných šelem jako nezbytných podkladů pro jejich ochranu vyžaduje množství lidských kapacit a času stráveného v terénu. Dobrovolníci zapojení do Vlčích a Rysích hlídek jsou v tomto směru významnou pomocí.


Chcete-li se do hlídek zapojit, přihlaste se na jedno z úvodních školení pro nové dobrovolníky (jde o stejné či podobné semináře v různých termínech a místech, ze kterých si zvolte dle Vašich možností).